„Yurop pany” , Yurop rządy

Niech nastaną u was wprzódy,
O przyszłości pogadamy ,
Gdy nastaną „yurop stany”.

Cała w tym jest bieda,
Że do „ yurop ‘wielu nago i głodno
Czy na pewno wejść nam trzeba !

S. Leopold

sobota, 28 sierpień 2010

Może do nieprzychylnej Europy
Boją się i wahają wejść chłopy.

Do Europy wprowadzał Polskę
Cesarz Otton III , gdzie byliśmy
Przez to całe tysiąclecie?

Korona Ottona
N a Głowę Chrobrego
Włożona
Wprowadziła Polskę
W Świat Europy
Kultury Greckiej
Kultury Łacińskiej
Pozostaje do dziś
Kulturą i religią
Tak nam bliską.

Zjednoczona zaś Europa
Dąży , by tę kulturę tę historię
Odrzucić precz daleko,
Tworząc substraty rzekomej
Nowej wolności i kultury
To zaś wydają się burzy
Istotę człowieczeństwa
Niesie też groźne
Niebezpieczeństwa ,,