Bóg zaś pokoju
niech was uzdolni
do wszelkiego dobra
Hebr.13, 20

Dziecko ,czcij matkę swoją ,
A będziesz żył w pokoju.
Czcij ojca swego ,
A doczekasz wieku sędziwego.

Miej poszanowanie dla bliźniego ,
W Bogu ojcu jesteś bratem Jego .

Rodzice miejcie w karności dzieci ,
A światło Ducha Świętego ich oświeci .

Dziadkowie, jak się mają wnukowie,
To od was wiele zależy,
Czy dobrze poukładane
Będą miały w głowie .

Babcie szczerze kochajcie wnuki ,
Ten czas darowano wam dla ich nauki .

Tam , gdzie zbytnia swawola ,
Taka miłość nie jest wydolna .
Brak zasad prawdy Bożej ,
Cieniem się na ich życiu położyć może .

Miłość nie może być deptana ,
Bo ona w prawdach Bożych jest dana .

Każdy dzień , każda godzina
Miłością niech będzie utwierdzana chwila .

Czyń dobro , boś Łaską Bożą uzdatniony ,
By przez swe czyny usuwać złego legiony .

Czyn nawet najmniejszy
W miłości staje się największym .

Nie trać rozeznania , co dobro ,
Ze złem nie rób jego pomieszania .

Czas współczesny
Skory do uznawania dewiacji ,
Uznaje to , w imię
Rzekomej wolności racji .

Wielu daje się łapać
Na lep demokracji ,
Podstępnie głosząc ,
Że większość
Jest zawsze przy racji .

Porzuca się odwieczne prawdy Boże ,
Rzekomo w demokracji
Człowiek je tworzyć może .

Wsącza się w dusze dziecka
Czary , potwory, pokemony,
Oraz zbrodnie krwawe ,
By zafałszować w ich duszach prawdę .

Zbrodnia się szerzy ,
Pokazuje zła oblicza,
Komentarza brak ,
Na to zło liczy .

Dobro i zło iść nie mogą w parze ,
Jako takie wyraziste mają twarze ,
Dobro zafałszowuje się półprawdami
One mają współczesnego człowieka
Zbawić .

Zło zbiera obfite żniwo
W świecie dorosłych ,
W wiecie dzieci i młodzieży,
Głosząc hasło :
Człowieku, do ciebie świat należy.

Wielu wierzy w moc samego siebie ,
Wielu już nie ma matki , ojca ,
Brata siostry , czy bliźniego.
Powiada się : zagarniaj dobra
Dla siebie samego .

Ojcowie i matki wyrodne ,
Maltretują , zaniedbują
Swoje dzieci,
Czas odpłaty sobie szykują .

Szkoło współczesna
Do jakiego poziomuś zeszła ?
Dna sięgają zaniedbania ,
Gusła czary , miast etyki
Gasi się kaganki Bożej mistyki .

Władza oświatowa przytakuje ,
Bo Bruksela tak dyktuje .

Chorobliwie obciążony
Jest współczesny człowiek ,
Tym co wymyślił antyczłowiek

Wszystko ci dozwolone ,
Co imię swojego ego ,
Wyrwiesz od bliźniego swego,
Piekło się szerzy w imię
Przyzwolenia tego .
.
S. Leopold

polip